شکل خاص قسمت فوقانی ایمپلنت Prama شرکت Sweden & Martina فضای رشد مناسب برای رشد و بهبود لثه را فراهم می آورد. حال آنکه این فضا در تمامی ایمپلنت های دیگر توسط فلز تیتانیوم قسمت فوقانی آن ها پر شده است و شانس رشد بافت نرم را از بین میبرد. در عوض در ایمپلنت Prama این فضا در اختیار خون تازه ی موجود در محدوده قرار میدهد که باعث میشود جذب شده و از ظریق رشد لثه به چرخه ی حیات سلولی باز گردد.
افزایش قطر لثه در اطراف گردن ایمپلنت Prama ، فایده ی بی چون و چرایی ، خصوصا برای بیماران با فضای استخوانی نازک ایجاد میکند تا بدون تکنیک های بازسازی استخوان بتوان براحتی و با هزینه ی کمتر زمانی و مالی برای بیمار طرح درمان را پیش برد.
تحکیم بافت پیوندی از طریق تکنولوژی جدید UTM در گردن ایمپلنت در کنار شکل خاص طراحی گردن ایمپلنت باعث میشود تا هر آنچه زیر لثه قرار میگیرد عاری از هر گونه باکتری نفوذی احتمالی ، بصورت ایزوله باقی ماند. لذا استخوان موجود در آن ناحیه کاملا در طولانی مدت محفوظ باقی میماند. این امر توسط شواهد کلینیکال بسیاری قابل مشاهده و استناد است.

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت آراز طب آسیا میباشد.